Monitorovanie potrubia

Viete v akom stave sa nachádza vaša kanalizácia?

 

Radi vám ju skontrolujeme video-kamerovým systémom. Ponúkame vám službu revízia kanalizácie. Na základe vzniknutého videozáznamu dokážeme s veľkou presnosťou zistiť rozsah škôd alebo znečistenia potrubia. Po ukončení revízie dostanete kompletný videozáznam monitoringu na USB kľúči.

  • Vlhnú vám múry alebo podlaha? Nechajte si prekontrolovať svoju kanalizáciu, aby ste vylúčili možnosť úniku splaškov mimo potrubia do stien, podláh alebo popod váš dom.
  • Dokáže objaviť príčiny častého upchávania kanalizácie, prelomenia, praskliny, prepadnuté a zasypané úseky, prerastenia koreňmi, rôzne predmety, zlé spádovanie alebo často neodborná inštalácia rôznych pripojení.

Používame špičkové zariadenie firmy Ridgid Kollmann/USA /. Vysoko ohybný pritom však dostatočne pevný tlačný kábel spolu s malou kamerovou hlavicou umožňuje bezkonkurenčný rozsah využívania kamery. Samovyrovnávací a samozaostrovací systém farebnej kamery pracuje v priemeroch od 30-300 mm a zaručuje vždy kvalitný širokouhlý obraz. Od 75 mm má prechodnosť 90 stupňovými kolenami.

 

Využitie:

odpadové potrubia , dažďové zvody, dresy, pisoáre, rôzne odtokové podlahové guličky , zavesené podhľady, klimatizačné